Regulacije Firšt

Diferenčni termostat Firšt DTC100/2

  Enojni diferenčni termostat je namenjen ogrevanju sanitarne vode iz enega izvora (kolektorji, toplovodni kotli, toplotne črpalke,...) Termostat krmili eno črpalko oz. elektromotorni krogelni ventil (EMV110..serije 602 ali EMV 110 603).Termostat nam omogoča nastavitev dveh parametrov in sicer:

  1. Nastavitev max. tempeature v bojlerju med 10"C in 90"C.

    To temperaturo nam določa tipalo T2, ki ga običajno montiramo na višini zgornje tretjine izmenjevalca.
  2. Nastavitev diference oz. razlike med temperaturo v bojlerju in izvorom ogrevanja (kolektorji).Nastavljiva med 5 in 15 K.
S to nastavitvijo določimo za koliko mora biti izvor ogrevanja (kolektor, peč, ...) toplejši kot pa voda okoli izmenjevalca v bojlerju, da regulator prekrmili vemtil in vklopi črpalko.Nastavitev diference je odvisna od tega kolikšne so toplotne izgube na sistemu.Na te izgube največ vplivajo dolžine cevi od izvora do bojlerja in njihova izoliranost.

Diferenčni termostat Firšt DTC100/2TDG

  je enojni diferenčni termostat namenjen ogrevanju sanitarne vode iz enega izvora kot so sončni kolektorji, toplovodni kotli, toplotne črpalke,...Termostat krmili črpalko ogrevalnega kroga oz.elektromotorni krogelni ventil (EMV110..).Če uporabite kotel kot vir ogrevanja, diferenčni termostat lahko vklaplja gorilnik po potrebi.DTC 100/2TDG omogoča nastavitev naslednjih parametrov in sicer:

  1. Nastavitev max temperature v bojlerju med 10"C in 90"C

    To temperaturo nam določa tipalo T2, ki ga običajno montiramo v zgornjo tretjino izmenjevalca.
  2. Nastavitev diference oz. razlike za višji izmenjevalec med 2K in 15K 
S to nastavitvijo določimo za koliko višjo temperaturo mora imeti izvor (kolektor, peč, ..) od bojlerja, da regulator vklopi črpalko oz. odpre ventil.Nastavitev diference je odvisna od tega kolikšne so toplotne izgube v sistemu.Na te izgube največ vplivajo dolžine cevi od izvora do bojlerja in njihova izoliranost. 3. Ima vgrajen števec obratovalnih ur črpalke Omogoča vam pregled nad tem, koliko ur se je segrevala voda v bojlerju.